Trzy kroki realizacji inwestycji

 

Omówienie oczekiwań i preferencji Klienta

W zakresie spotkania:

 • Ustalenie oczekiwań, jakie ma spełniać projekt, co jest ważne dla Klienta, jakie są jego preferencje,
 • Wybór przez Klienta preferowanego stylu z trzech proponowanych przez Montownie Balkonów,
 • Ustalenie terminów oraz szczegółów dotyczących zakresu projektu,
 • Określenie budżetu inwestycji,
 • Wizja lokalna, dokumentacja zdjęciowa, pomiary,

Jeżeli Klient wyraża zainteresowanie realizacją inwestycji przy współpracy z TR Montownią Balkonów dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości 50% ustalonego wynagrodzenia za projekt (jedynie projekt nie realizacja).

  

Przedstawienie koncepcji projektu i kosztorysu wykonania

W zakresie spotkania:

 • Omówienie projektu,
 • Przedstawienie rozwiązań funkcjonalnych, materiałów budowlanych oraz gatunków roślin,
 • Uzgodnienie czy projekt spełnia oczekiwania Klienta,
 • Wprowadzenie przez Klienta ewentualnych zmian,
 • Przedstawienie kosztorysu realizacji inwestycji,
 • Ustalenie terminów realizacji inwestycji,

Jeżeli projekt spełnia oczekiwania Klienta dokonuje on wpłaty pozostałych 50% rozliczenia projektu oraz jeżeli projekt ma realizować TR Montownia Balkonów, Klient dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości wynikającej z kosztorysu jego realizacji.

   

Realizacja

W zakresie:

 • Wykonanie inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Klienta projektem.
 • Realizacja wszystkich elementów budowlanych wraz z ich zakupem,
 • Montaż mebli i innych elementów wystroju balkonu,
 • Nasadzenia roślin,

Wpłata przez Klienta pozostałej części należności za zrealizowaną inwestycję.